Dostępny na zamówienie klienta

Zastosowanie:

  • utwardzenie dróg, przy przygotowywaniu nawierzchni,
  • materiał na podsypkę kolejową,
  • materiał do wymiany podłoża,
  • materiał do wypełniania fundamentów budowli,
  • materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp.

Opis

Z uwagi na dobre właściwości mechaniczne, dużą nośność, tłuczeń znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie, kolejnictwie i budownictwie jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), materiał na podsypkę kolejową, materiał do wymiany podłoża, materiał do wypełniania fundamentów budowli, materiał do wykonywania murów oporowych i umacniania skarp, architektura ogrodowa.

Oferujemy produkt wraz z dostawą na miejsce budowy transportami o masie ładunku: 3,5 t; 7 t; 10 t; 17 t; 28 t

Informacje dodatkowe

Luzem

Na zamówienie klienta